top of page
< Back

Maçkalılar bekliyor: Afet kemer köprüyü aldı, devlet geri getiremedi!

Trabzon’un kültür-sanat insanları ve zaatkârlarıyla tanınmış ilçesi Maçka, 30 yıl önce yoğun selin yıktığı tarihi Hacevera Kemer Köprüsü’nün Karayolları Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan yeniden yapılması projesinin Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nca kabul edilmemesinin şokunu yaşıyor.
Maçka’nın Atlıkilise (Güney) Mahallesi ile Hacevera (Yeşilyurt) Köyü’nü (Mahallesini) birbirine bağlayan, yörede “Kambur Köprü” olarak nitelenen tarihi kemer köprünün 1990 yılındaki “afet” sırasında yıkılmasıyla yeniden yapılacağı beklentisine giren Maçka halkı, 30 yıl geçmesine karşın, köprünün yapılamamasının hüznünü yaşıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan “köprünün yeniden yapılması” projesi 16 Aralık’ta Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu toplantısında “yeniden yapılması” notuyla geri çevrilmesi ilçede duyarlı yurttaşları şoka uğrattı.
BRT Yayın Grubu Genel Yönetmeni Alâettin Bahçekapılı’nın konuyla ilgili olarak görüştüğü Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğü’nden Arkeolog Servet Karamahmut , Maçka-Hacevera Kemer Köprüsü’nün yeniden yapılması projesini “reddetmediklerini”,”projedeki eksiklikler” nedeniyle “eksikliklerin giderilmesi”ni istediklerini, projenin Karayolları Genel Müdürlüğü’nce yeniden değerlerdirileceğini belirtti.
Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğü’ne vekalet eden Karamahmut, “tarihsel değeri olan her yapının/yapıtın yeniden ayağa kaldırılmasından yana olduklarını; ancak hazırlanan projelerin tam ve eksiksiz olmasının gerektiğini” sözlerine ekleyerek, konunun 61.05/4 dosya numarasıyla “takip edilmesinin” de yararlı olacağını vurguladı.

Maçkalılar bekliyor: Afet kemer köprüyü aldı, devlet geri getiremedi!

Trabzon’un kültür-sanat insanları ve zaatkârlarıyla tanınmış ilçesi Maçka, 30 yıl önce yoğun selin yıktığı tarihi Hacevera Kemer...

bottom of page