top of page
< Back

Mertkent'te 44 yıldır bitmeyen çile

Kırk dört yıl önce üyelerine sağlıklı ve ucuz birer yazlık konut yapmak amacıyla TRT ve Basın Mensupları Sahil Arsa Yapı Kooperatifi adıyla kurulan başlangıçta 2 bine yakın üyesi bulunan SS Mert Kent Yapı Kooperatifi, dünyayı ve ülkemizi saran salgın nedeniyle yapamadığı geçmiş iki yılın genel kurulu için yaptığı çağrıda ikinci girişimde de çoğunluğu sağlayamadı. Aradan geçen 44 yılda üye sayısı 771’e inen kooperatifin dün Cağaloğlu Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Burhan Felek Salonu’nda toplamaya çalıştığı genel kurula asaleten ve vekâleten 172 üye katılınca, aranan dörtte birlik toplanma sayısına ulaşılamadı ve 2019-2020 genel kurulları yapılamadı. Genel Kurulun yapılamamasına salonda hazır bulunan üyelerin üzüldüğü ve tepki gösterdiği gözlendi. Şükriye Okyay İlhan Önal 1977 yılında TRT’de ve yazılı basında çalışan iki bine yakın emekçinin girişimiyle oluşturulan kooperatifin Kırklareli Demirköy İlçesi’nin İğneada mevkiinde 45 milyon liraya Mert Gölü ve çevresinde aldığı 1.785,5 dönümlük arazide, bürokratik engeller yüzünden bugüne kadar hiçbir yatırım yapılamaması, çoğu iyice yaşlanmış üyeleri umutsuzluğa sürüklerken, devletin yıllar önce tarla sahibine, 44 yıl önce de kooperatife verdiği tabuyu iptal etme girişimi üyeleri tepkiye sevk ediyor. Nitekim dün yapılan genel kurulun üyelerin ilgisini çekmemesi hem dün ulaşımı engelleyen sise, hem üyelerin yaş almasına ve aradan geçen bunca yılda kapıldıkları umutsuzluğa bağlanırken, salonda bulunan bazı üyeler duygularını “yıllarca sesimizi çıkarmadan hakkımızın teslimini bekledik, artık ses çıkarmanın yasal eylemlerde bulunmanın zamanı gelmiştir” diyerek ifade ettiler. Yönetim Kurulunda Prof. Dr. Ali Malik Gözübol, Gündüz Alpman, M. Emin İzgi, İsmail Soykan, Prof. Dr. M. Namık Yalçın, Rafet Aksakal ve Mehmet Bilen ’in, Denetim Kurulunda Alâettin Bahçekapılı, Hüseyin Fahri ve Erol Bilir ’in görev yaptığı SS Mertkent Konut Yapı Kooperatifi’nin dün toplanma yeter sayısına ulaşılamadığı için yapılamayan genel kurulu sonrasında gerçekleştirilen “istişari toplantıda” Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Gözübol ve üyeler söz alarak düşüncelerini açıkladılar. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Malik Gözübol , üzgün ve yumuşak bir ses tonuyla yaptığı konuşmada salgın nedeniyle 2020’de yapılması gereken genel kurulu gerçekleştiremediklerini, yasaklar nedeniyle toplantının bugünlere ertelendiğini belirterek şöyle dedi: “4 Mayıs 2019 günü yaptığımız 2018 yılı Genel Kurulu sonrası seçilmiş olan Yönetim Kurulu, 2 konuda yoğunlaşan çalışmalar yapmıştır. Öncelikle 1.783.500 m2 lik kooperatif arazisi için Maliye Bakanlığı tarafından açılan Tapu iptal Davası'nda kooperatif lehine, arazi koşullarına ait çalışmalara ağırlık vermiştir. Hazine tarafından açılan Tapu iptal Davası'nda, kooperatif arazisinin Kıyı Kenar Çizgisi içerisinde kaldığı gerekçesi ile tapusunun iptali talep edilmektedir. Yönetim Kurulumuz tarafından, Kırklareli Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne itiraz dilekçeyi ile Kıyı Kenar Çizgisinin yeniden tetkiki talep edilmiştir. Bu dilekçeye cevabi yazıda, ilgili kurum tarafından, Kıyı Kenar Çizgisinin değişmeyeceği bildirilmiştir. Yönetim Kurulu, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesine müracaatla, Kıyı Kenar Çizgisi tespiti hususunda yetkin jeolog öğretim üyelerince kooperatif arazisinin incelenmesini talep etmiştir. İstanbul Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hakan HOŞGÖRMEZ ve Doç. Dr. Namık AYSAL tarafından hazırlanan kooperatif arazisinde kıyı kenar çizgisini inceleme ve tespit raporu mahkemeye sunulmuştur. Heyetin belirlediği Kıyı Kenar Çizgisinin koordinatlanması sağlanarak kooperatif arazisinin kıyı kenar çizgisi içinde kalmadığı tespit edilmiş ve mahkemeye sunulmuştur. Yönetim Kurulu tarafından, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesine müracaatla, kooperatif arazisinde toprak analizinin yapılması, tarım yapılabilirliğinin incelenmesi talep edilmiştir. Ziraat Fakültesi tarafından arazide çalışma ile alınan örneklerin analizleri ve değerlendirilmesi sonucu, kumsala yakın bir örnek dışında tüm toprak örneklerinin organik maddece zengin tarım toprağı olduğu, zirai faaliyete uygun olduğu, birçok ürün zirai faaliyetinin yapılabileceği rapor edilmiştir. Hazırlanan rapor mahkemeye sunulmuştur. Yönetim Kurulumuzca yapılan inceleme sonunda, Demirköy Asliye Hukuk Hakimliğince Kıyı Kenar Çizgisinin değerlendirilmesi için tayin edilen Jeoloji bilirkişisi'nin bilirkişilik yapma yetkisinin olmadığı, Jeoloji Mühendisleri Odası'na kayıtlı mühendis olmadığı, ilgili bakanlıkça yetkilendirilen listede bulunmadığı belirlenmiş, mahkemenin yeni bilirkişi tayin etmesi istenmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı olarak duruşmaya bizzat katıldım, kooperatif arazisinde kıyı kenar çizgisinin tespiti için Adalet Bakanlığınca yetkilendirilmiş 3 kişilik heyetin görevlendirilmesi isteğinde bulundum.” Prof. Dr. Ali Malik Gözübol daha sonraki süreci anlatırken Mahkemece yeni oluşturulan 5 kişilik bilirkişi heyetinin “kooperatif arazisinin kıyı kenar içinde olmadığını, arazinin ziraate uygun bulunduğunu” raporlaştırdığını, karar aşamasında mahkeme hakiminin tayin edildiğini, yeni hakimin ocak ayı içinde yapılacak duruşmada karar vermesinin beklendiğini vurguladı. Gözübol, kooperatif işleyişi hakkında da bilgiler vererek bankalarda vadeli hesaplarda 6 milyon liralık mevduat bulunduğunu açıkladı. Mehmet Tevfik Bilen Erol Bilir Mertkent’in toplanamayan genel kurulundan sonraki sohbet toplantısında söz alan üyeler umutsuzluklarını, bu araziye birilerinin göz koyduğu duygusunu taşıdıklarını, Danıştay’ın bile onayını taşıyan tabularına dayanarak hiçbir şey yapamamanın anlaşılır gibi olmadığını, arazinin hemen bitişiğine kadar yapılaşmanın sürdüğünü, bu durumun insanın içini acıttığını dile getirdiler. Üyelerden Şükriye Okyay iyi hazırlanmış konuşmasında 44 yıldan bu yana gelen süreci anlattıktan, mülkiyet hakkının insan haklarının başlıcalarından olduğunu vurguladıktan sonra, üyelerden oluşacak bir grubun mahkemeye duruşmaları izlemek için gitmesini, mağduriyet konusunda basının bilgilendirilmesini, üyeler arasında iletişimin daha sağlam temellere dayanacak girişimlerde bulunulmasını önerdi. Haber ve görseller: BRT Yayın Grubu Genel Yönetmeni Alâettin Bahçekapılı

Mertkent'te 44 yıldır bitmeyen çile

Kırk dört yıl önce üyelerine sağlıklı ve ucuz birer yazlık konut yapmak amacıyla TRT ve Basın Mensupları Sahil Arsa Yapı Kooperatifi...

bottom of page