top of page
< Back

Mithat Özsan, Hürrem Sultan, Kemalettin Sami Paşa, Yusuf Kemal Tengirşenk, Nasuhi Ertegün, Hayati Hamzaoğlu

Bugün 15 Nisan. Hürrem Sultan, Kemalettin Sami Paşa, Yusuf Kemal Tengirşenk, Nasuhi Ertegün ve Hayati Hamzaoğlu'nun ölüm yıldönümleri. Bugün Çukurova Üniversitesi'nin kurucu rektörü Prof. Dr. Mithat Özsan'ın da ölümünün 1. yıldönümü. BRT Yayın Grubu olarak bu değerlerimizi saygıyla anıyoruz. Prof. Dr. Mithat Özsan kimdir? (3 Ocak 1925 Şebinkarahisar - 15 Nisan 2023), Türk ziraat mühendisi , akademisyen. Çukurova Üniversitesi ’nin kurucusudur. Bir yıl Ziraat Fakültesi Dekanı, 16 yıl rektör (1973-1976, 1979-1992) olarak üniversiteye hizmet vermiştir. 3 Ocak 1925’te Şebihkarahisar ’da dünyaya geldi. Babası 13 yıl Şebinkarahisar'da belediye reisliği yapmış olan [2] tüccar Mehmet Rüştü Bey’dir. İlk, orta ve lise öğrenimini Şebinkarahisar, Antalya ve İstanbul 'da tamamladı. 1944-1948 yıllarında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ’nde yükseköğrenim gördü. 1949 yılında işe başladığı Rize Çay Fabrikası'nda 5 yıl görev yaptı. 1951'de evlendi, iki kız çocuğu oldu. 1954’te Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Meyve Yetiştirme ve Islahı Kürsüsü'nde lisansüstü öğrenime ve asistanlık yapmaya başladı. Tropikal bölge ürünleri üzerine uzmanlaştı. 1958’de doktor, 1963’te doçent, 1972’de profesör unvanını aldı. 1967 yılından itibaren, Ankara Üniversitesi’ne bağlı kurulan Adana Ziraat Fakültesi’nde görev yaptı. Fakültenin ve üniversitenin kuruluşunda emeği geçen ilk kurucu ekibin içinde yer aldı. Kasım 1972’de Ziraat Fakültesi’nin dekanı olan Özsan, bir yıl bu görevi yerine getirdikten sonra Aralık 1973’te Çukurova Üniversitesi’nin ilk rektörü olarak seçildi. 1979’da yapılan seçimlerde üniversitenin 3. dönem rektörlüğüne seçilen Özsan, 1982 ve 1987’de yapılan seçimlerde de beşer yıl süreli olmak üzere 4. ve 5. dönem rektörlüklerine seçildi. 1982-1988 yıllarında 6 yıl süre ile TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyeliği; 1979-1987 yılları arasında 8 yıl süre ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de yürüttü. "Türkiye'de turunçgil tarımının gelişmesinde ve bu alanda çok sayıda genç bilim adamının yetişmesindeki katkıları ve Çukurova Üniversitesi'nin Türk üniversiteleri arasında seçkin bir konuma gelmesinde gösterdiği başarılı hizmetleri" nedeniyle 1993 yılı TÜBİTAK Hizmet Ödülü ile onurlandırıldı. 2013 Yılında Adana'ya katkılarından dolayı 'Adana'ya Güç Verenler' projesi kapsamında ödüllendirilmiştir. 1992’de emekli oldu. 1997-2014 yıllarında İstanbul'da Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesi olmuştur. 15 Nisan 2023'te aramızdan ayrıldı. Hürrem Sultan kimdir? Hürrem Haseki Sultan'nın doğum adı Alexandra Anastasia La Rossa'dır. Lehistan Krallığı'nın sınırları içerisinde bulunan Rutenya (Ukrayna)'da 1504 yılında doğduğu rivayetler arasındadır. Sarayda özel eğitim alan Hürrem Sultan, Kanuni Sultan Süleyman ile evlendikten sonra azad edilerek kölelikten kurtulmuştur. Bir Osmanlı padişahıyla ilk resmi nikahı yaptıran kadın olarak tarihe geçmiştir. Hürrem Sultan, sarayda özel bir eğitim gördü. Hürrem Sultan, Kanuni Sultan Süleyman'a bir kız, dört oğlan çocuğu doğurdu. En büyük oğlu Mehmet Şehzade tahta çıkamadan öldürüldü. İkinci oğlu Selim tahta çıktı. Diğer çocukları da Beyazıt ve Cihangir Şehzadelerdir. Kızı Mihrimah Sultan'ı Rüstem Paşa ile evlendi. Hürrem Sultan 15 Nisan 1558 tarihinde eşi Kanuni Sultan Süleyman'dan 8 sene önce 52 yaşındayken öldü. Oğlu II. Selim'in tahta çıkışını göremedi. Oğullarını tahta varis yapmayı başaran Hürrem Sultan, 15 Nisan 1558'de İstanbul'da hayatını kaybetti. Hürrem Sultan'ın zehirlenerek ya da kadın hastalığı sonucu öldüğü rivayet edilir. Kayıtlarda eceliyle öldüğü yazılır. Büyük bir cenaze töreninin ardından Süleymaniye Camisi avlusuna gömüldü. Mezarı üzerine türbesi eşi I. Süleyman tarafından yaptırıldı. Kemalettin Sami Paşa kimdir? Balkan Savaşı'nda sağ kolu sakatlanan Kemallettin Sami Paşa I. Dünya Savaşı'nda bütün cephelerde en önde çarpışanlar arasında yer aldı; 13 cephede 13 yerinden yaralandı. İstanbul'un 16 Mart 1920'de işgal edilmesinden sonra Anadolu'ya geçti. Ölümünden sonra, İsmet Paşa'nın Hakimiyet-i Milliye'de yazdığı gibi, Kurtuluş Savaşı'nda da daima ön saflardaydı. 1. ve 2. İnönü Savaşları'yla 9. Kolordu'ya komuta ettiği Büyük Taarruz'da 22 yara aldı. Vücudunda kurşun ya da şarapnel değmemiş tek nokta kalmamış gibiydi. 1923'te Sinop milletvekili olarak TBMM' ye girdi. 20 Ağustos 1924'te Berlin büyükelçisi oldu. Ölünceye kadar da bu görevde kaldı. Askerlikle ilişkisi emekli olduğu 24 Eylül 1928'e kadar sürdü. Şeyh Sait İsyanı'nı bastırmak için düzenlenen harekatı gayri resmi olarak onun yürüttüğü söylenir. 30 Ağustos 1926' da ferikliğe (korgeneral) yükselmişti. Kurtuluş Savaşı komutanlarından ve diplomat Kemalettin Sami Paşa 15 Nisan 1934'te, büyükelçi olarak bulunduğu Berlin'de geçirdiği mide ameliyatında öldü. Konvansiyel trenine eklenen özel bir vagonla 22 Nisan'da İstanbul'a getirilen cenazesi, devlet erkanı, yabancı elçilik mensupları ve büyük bir halk topluluğunun katıldığı askeri törenle Eyüp'teki 16 Mart Şehitliği'ne gömüldü. Yusuf Kemal Tengirşenk kimdir? 1878 Boyabat'ta doğmuştur. Kadı (Naip) Hasan Raci Efendi’nin oğludur. Önce Kuleli İdadisi’ne girmiş, sağlık nedenleri ile Askeri Tıbbiye’ye nakledilmiş; burada öğrenimine devam ederken hürriyet için çalışan arkadaşlarını ele vermediğinden hapsedilmiştir. Fizan'a sürülmek üzere iken sakatlığı ve bazı girişimler üzerine çürüğe ayrılmıştır. Bir süre memleketinde kaldıktan sonra İstanbul'a gelerek Mektebi Hukuk’a girmiştir. 1904’te buradan mezun olduktan sonra Paris Hukuk Fakültesi Ulumu Siyasiye ve İktisadiye şubesinde doktorasını vermiştir. Fransızca ve İngilizce bilmektedir. 1898’de Boyabat Mal Müdürü Refikliğine tayin edilmiş, 1899’da istifa etmiştir. Mektebi Hukuktan mezun olduktan sonra 1904’te avukatlığa başlamış, aynı zamanda Hukuk Fakültesinde Ceza Hukuku Muallim Muavinliğine, daha sonra Muallimliğe tayin edilmiştir. 1908 yılında Meşrutiyetin ilanı ile Kastamonu mebusluğuna seçilmiş, 7 Kasım 1908’de istifa ederek 30 Eylül 1909 tarihinden 31 Ağustos 1914 tarihine kadar Avrupa'da Talebe Müfettişliğinde bulunmuştur. 1 Haziran 1915’te Müfettiş Umumiliğine, 23 Kasım 1915’te Adliye Nezareti Müsteşarlığına tayin edilmiş, I. Dünya Savaşının bitmesiyle tekrar Kastamonu Mebusu olmuş, İstanbul'un işgal edilmesi üzerine Ankara'ya gelerek Büyük Millet Meclisine katılmıştır. Hariciye Vekili Bekir Sami Bey’le birlikte Murahhas olarak Moskova'ya gitmiş ve daha sonra ikinci defa Heyeti Murahhas Reisi olarak 16 Mart 1921’de Moskova'ya giderek Dostluk Muahedesini akdetmiştir. 30 Mart 1920’de Adliye Vekili, 15 Mayıs 1921’de Hariciye Vekili seçilmiştir. 02 Ekim 1922’de istifa etmiş, 1923’te Londra Mümessilliğine tayin olmuş, bilahare Sefirlik ile Milletvekilliğinin bir arada yapılamayacağına dair alınan karar üzerine Milletvekilliğini tercih etmiştir. 1930 senesinde ikinci defa Adliye Vekilliğine tayin olunmuş, 1933’te istifa etmiştir. 1961’de Temsilciler Meclisinde Milletvekili olmuştur. 1969'da aramızdan ayrılmıştır. Nasuhi Ertegün kimdir? Nesuhi Ertegün kardeşi Ahmet Ertegün ile birlikte Atlantic Records müzik şirketinin kurucusudur. 26 Kasım 1917`de İstanbul`da doğmuştur. Babası diplomat Münir Ertegün`dür. Babasının büyükelçilikle bulunduğu Amerika`da ölümünden sonra aile Türkiye`ye dönerken, Ahmet ve Nesuhi Ertegün ABD`de kalmışlar, 1947`de Atlantic Records şirketini kurmuşlar, şirketin ABD ve dünya müzik piyasasının en önemli isimlerinden biri haline gelmesini sağlamışlardır. 15 Nisan 1989`da ABD`de vefat etmiştir. Üsküdar`da büyükdedesi Şeyh İbrahim Edhem Efendi tarafından kurulmuş olan Özbekler Tekkesi`ndeki aile kabristanında gömülüdür. Hayati Hamzaoğlu kimdir? Hayati Hamzaoğlu , 5 Mart 1933 tarihinde Trabzon ‘da doğmuştur. 1942 yılında ailesi ile birlikte İstanbul ‘a yerleşti. İlkokul öğreniminden sonra hayata atılarak, bir süre kunduracılık, dökümcülük, kuyumculuk gibi değişik işlerde çalıştı. Sinemaya 1954 yılında ‘Köy Çocuğu’ filminde küçük bir rolde figüran olarak oynayarak girdi. Daha sonra kötü adam tiplemelerinin ve karakter rollerinin değişmez oyuncusu oldu. Pala bıyıkları, kemerli burnu, sesini kullanışı, telaşlı hali, sinirlenmesi, tecavüz etmesi, bıyık burması, dayak yemesi ile Türk sinemasına gerçekten kötü bir tipleme kazandırdı. İlk diyaloglu rolünü 1956 yılında “Tuzak Oteli” filminde Neriman Köksal ‘ın fedailerinden birisi olarak oynadı. Ardından yönetmen Osman Seden ‘in filmlerinde oynamaya başladı. 1957 yılında Ayhan Işık ‘ın başrolde olduğu “Bir Avuç Toprak” filminde oynadı.
1958 yılında senaryosunu Sadık Şendil ‘in yazdığı ve yine yönetmenliğini Osman Seden ‘in yaptığı “Altın kafes” filminde Zeki Müren , Sezer Sezin , Münir Özkul , Nilüfer Aydan , Sadri Alışık , Atıf Kaptan ile beraber oynadı. 1958 yılında senaryosunu Sadık Şendil ‘in yazdığı ve yine yönetmenliğini Osman Seden ‘in yaptığı başrollerinde Ayhan Işık ve Belgin Doruk ‘un oynadığı “Beraber Ölelim” filminde oynadı. İlk kez başrol oynadığı film ise bir gangsteri canlandırdığı 1961 yılında yapılan “Ölüm Kayalıkları” filminde Erol Taş ve Hüseyin Baradan ile birlikte oynadı. Hayati Hamzaoğlu , sinemadaki asıl çıkışını Orhan Elmas ‘ın yönettiği, yapımcılığını Tanju Gürsu ‘nun yaptığı “Duvarların Ötesi” adlı filmde halıcı karakteri ile yapar. Bu filmde Belgin Doruk , Tanju Gürsu , Erol Taş , Danyal Topatan , Ali Şen (oyuncu) , Atıf Kaptan , Feridun Çölgeçen ile beraber oynadı. Metin Erksan ‘ın Kur’an’ın bir suresinden hareket ederek “Kadınlara iyi davranın” temasını işlemeyi amaçladığı 1968 yapımı “ Kuyu ” filminin baş kahramanı olan Osman karakterini canlandırdı. 1968 yılında Yılmaz Güney ‘in senarist, yapımcı ve yönetmen olduğu “Seyyit Han – Toprağın Gelini” adlı filmde Yılmaz Güney , Nebahat Çehre , Danyal Topatan ile beraber oynadı. 1969 yılında gerçekleştirilen Adana 1. Altın Koza Film Şenliği’nde Metin Erksan ‘ın yönetmenliğini yaptığı “ Kuyu ” filminde en iyi yardımcı aktör ödülünü kazandı. 1990 yılında senaryosunu Safa Önal ‘ın yazdığı, yönetmenliğini Melih Gülgen ‘in yaptığı ve Kadir İnanır , Yaman Okay , Esin Moralıoğlu , Salih Kırmızı ‘nın oynadığı “ Tatar Ramazan ” filmindeki Abdurrahman Çavuş rolü ile altın koza ödülüne tekrar layık görüldü. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde, 1970 ‘te ‘Bir Çirkin Adam’ ve 1991’de Abdurrahman Çavuş rolünü oynadığı ‘Tatar Ramazan Sürgün’de filmleri ile iki kez En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Yaşar Kemal ‘in hikayesinden yola çıkarak 1975 yılında Memduh Ün ‘ün yönettiği senaryosunu Ömer Lütfi Akad , Duygu Sağıroğlu ve Memduh Ün ‘ün birlikte hazırladıkları, başrollerde Hakan Balamir , Fatma Girik , Hayati Hamzaoğlu ‘nun oynadığı “ Ağrı Dağı Efsanesi ” filminde ise törelere karşı gelen bir oba beyini oynadı. Hayati Hamzaoğlu , filmlerde hep gerek köyde gerekse şehirde kanun dışı, kötü adamı canlandırdı. Bazen bir tetikçi ya da mafya bazen de çete reisi ya da bir soyguncu olarak karşımıza çıktı. Hayati Hamzaoğlu, 15 Nisan 2000 tarihinde Antalya ‘da akciğer kanseri nedeni ile 67 yaşında ölmüştür. Yalova ‘da bir dairesi olan Hayati Hamzaoğlu’nun, ilk eşinden ve ikinci eşinden birer oğlu vardır. Ödülleri :
1969 – 1. Adana Altın Koza Film Festivali, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü, Kuyu
1970 – Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü, Bir Çirkin Adam
1991 – Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü, Tatar Ramazan
1999 – Antalya Altın Portakal Film Festivali, Yaşam Boyu Onur Ödülü Filmleri ve Dizileri :
Yapımcı :
1972 – Hesabı Kim Ödeyecek (Sinema Filmi)
1972 – Deli (Sinema Filmi) Oyuncu :
– Aynalı Tahir (Komiser Haluk) (TV Dizisi)1998
– Tomurcuk (Hasan) (Sinema Filmi) 1994
– Gönlüm Haktan Yana (Sinema Filmi) 1994
– Tatar Ramazan Sürgünde (Abdurrahman Çavuş) (Sinema Filmi) 1992
– Oy Bebek (Sinema Filmi) 1990
– Alev Gibi Bir Kız (Sinema Filmi) 1990
– Leke (Sinema Filmi) 1989
– Bekleyiş (Sinema Filmi) 1989
– Önce Canan (TV Dizisi)1988
– Ölümünün 400. Yılında Mimar Sinan (Barbaros Hayrettin) (TV Dizisi)1988
– Sönen OcakVideo1988
– Herşey Güzeldi (Sinema Filmi) 1988
– Canım (Sinema Filmi) 1988
– Aşka Vakit Yok (Haydar Ağa) (Sinema Filmi) 1988
– İslamiyet’in Doğuşu (Hz.Ebubekir) (Sinema Filmi) 1987
– Yaralı Can (Sinema Filmi) 1987
– Sultan (Ethem Ağa) 1987
– Mayın (Sinema Filmi) 1987
– Kuşatma 2 / Şok (Sinema Filmi) 1987
– Kuruluş / Osmancık (Savcı) (TV Dizisi)1987
– Kan Çiçek Açtı (Sinema Filmi) 1987
– Hazreti Ayşe (Hz. Ebubekir) (Sinema Filmi) 1987
– Hacer Ana ve Oğulları (Sinema Filmi) 1987
– Efeler Diyarı (Sinema Filmi) 1987
– Dokuz Dağın Efesi (Hacı Efe) (Sinema Filmi) 1987
– Çıkmaz SokakVideo1986
– Çoban Aşkı (Sinema Filmi) 1986
– Çalıkuşu (Binbaşı Nizamettin Bey) (TV Dizisi)1986
– Yaygara 86 (Sinema Filmi) 1986
– Veda Türküsü (Davut Ağa) (Sinema Filmi) 1986
– Veda (Sinema Filmi) 1986
– Seni Sevmeyen Ölsün (Kasım) (Sinema Filmi) 1986
– Sen de mi ŞakirVideo1986
– Oteldeki Cinayet (Sinema Filmi) 1986
– Kral Affetmez (Kurşun Recep) (Sinema Filmi) 1986
– Cemile (Sinema Filmi) 1986
– Alın Yazımız BuVideo1986
– Tövbekar Kadın (Emin)Video1985
– SoykırımVideo1985
– Sevgi Damlacıkları (Sinema Filmi) 1985
– Eroin Hattı (Sinema Filmi) 1985
– Büyük Günah (Sinema Filmi) 1985
– Sevdalandım (Veli Dayı) (Sinema Filmi) 1984
– O’na Çirkin Kral Derlerdi (Sinema Filmi) 1984
– Karanfilli Naciye (Sinema Filmi) 1984
– Halk Düşmanı (Sinema Filmi) 1984
– Gecelerin Adamı (Sinema Filmi) 1984
– Dil Yarası (Rıfat-Kemal) (Sinema Filmi) 1984
– Dertlerin Sahibi (Hamza) (Sinema Filmi) 1984
– Damga (Maraşlı Osman) (Sinema Filmi) 1984
– İkimiz De Sevdik (Sinema Filmi) 1983
– Çelik Mezar (Kaptan Reis) (Sinema Filmi) 1983
– Kuduz / Çocuklar Çiçektir (Sinema Filmi) 1983
– Kahır (Hayri) (Sinema Filmi) 1983
– Kahreden Kurşun (Ceren’in Babası) (Sinema Filmi) 1983
– Can Kurban (Tarık) (Sinema Filmi) 1983
– Tomruk (Mehmet Ali) (Sinema Filmi) 1982
– Sevenler Ölmez (Sinema Filmi) 1982
– Leyla İle Mecnun (Kadir’in Babası) (Sinema Filmi) 1982
– Kaçak (Sinema Filmi) 1982
– Kader Bize Düşman Mı? (Rüstem Ağa) (Sinema Filmi) 1982
– Gülsüm Ana (Hıdır) (Sinema Filmi) 1982
– Ağlayan Gülmedi mi? (Bahar’ın Babası) (Sinema Filmi) 1982
– Yasak Aşk (Sinema Filmi) 1981
– Takip (Kör Mustafa) (Sinema Filmi) 1981
– Sevdalım (Eşref) (Sinema Filmi) 1981
– Seni Yakacaklar (Yaşar) (Sinema Filmi) 1981
– Dört Kardeşe Dört Gelin (Sinema Filmi) 1981
– Ayrılık Kolay Değil (Necmi Ağa) (Sinema Filmi) 1980
– Akrep Yuvası (Abbas) (Sinema Filmi) 1977
– Tepedeki Ev (Kasım) (Sinema Filmi) 1976
– Mağlup Edilemeyenler (Ökkeş) (Sinema Filmi) 1976
– Bitmeyen Şarkı (Battal) (Sinema Filmi) 1976
– Şafakta Buluşalım (Semih’in Ortağı) (Sinema Filmi) 1975
– Çapkınım Hovardayım (Sinema Filmi) 1975
– Zımbala Bilal / Her Yol Sana H… (Yaşar Silvanlı) (Sinema Filmi) 1975
– Kıbrıs Fedaileri (Sinema Filmi) 1975
– Kral Benim (Kont) (Sinema Filmi) 1975
– Kara Murat Kara Şövalyeye Karşı (Akıncı Ömer Bey) (Sinema Filmi) 1975
– En Büyük Patron (Hasan) (Sinema Filmi) 1975
– Ah Nerede (Ali Kaya) (Sinema Filmi) 1975
– İntikam (Sinema Filmi) 1974
– Öfkenin Bedeli (Yusuf) (Sinema Filmi) 1974
– Türk Aslanları (Sinema Filmi) 1974
– Sahipsizler (Bilal) (Sinema Filmi) 1974
– Kanlı Savaş (Kumandan) (Sinema Filmi) 1974
– Hamama Giren Terler (Kaptan Hasan) (Sinema Filmi) 1974
– Dadaş Rıfat (Tetik Rıfat) (Sinema Filmi) 1974
– Çılgın Gangster (Sinema Filmi) 1973
– Yanaşma (Kara Ali) (Sinema Filmi) 1973
– Vahşet (Pehlivan) (Sinema Filmi) 1973
– Siyah Eldivenli Adam (Yarım Dünya) (Sinema Filmi) 1973
– Maceraya Bayılırım (Komiser) (Sinema Filmi) 1973
– Kara Osman (Recep) (Sinema Filmi) 1973
– Bu Toprağın Kızı (Sinema Filmi) 1973
– Bilal-i Habeşi (Beni Ümeyye) (Sinema Filmi) 1973
– Çöl Kartalı (Seyit İdris) (Sinema Filmi) 1972
– Tövbekar (Sinema Filmi) 1972
– Süper Adam İstanbul’da (Tilki Jack) (Sinema Filmi) 1972
– Sarı Öküz Parası (Sinema Filmi) 1972
– Malkoçoğlu Kurt Bey (Muslu) (Sinema Filmi) 1972
– Korkusuz Aşıklar (Kerimoğlu Raşit) (Sinema Filmi) 1972
– Kan Dökmez Remzi (Sinema Filmi) 1972
– Kamalının İntikamı (Sinema Filmi) 1972
– Kader Kurşunu (Cemil) (Sinema Filmi) 1972
– Hesapta Bu Yoktu (Sinema Filmi) 1972
– Hesabı Kim Ödeyecek (Sinema Filmi) 1972
– Delioğlan (Kurt) (Sinema Filmi) 1972
– Deli (Sinema Filmi) 1972
– Cevriye’nin Kızları (Basri) (Sinema Filmi) 1972
– Bitirim Kemal (Sinema Filmi) 1972
– Baskın (Koca Yusuf) (Sinema Filmi) 1972
– Aslanların Ölümü (Kadir) (Sinema Filmi) 1972
– Şeytana Uyduk Bir Kere (Sinema Filmi) 1971
– Şahinler Diyarı (Yüzbaşı Şahin Bey ) (Sinema Filmi) 1971
– İntikam Saati (Sinema Filmi) 1971
– İntikam Kartalları (Sinema Filmi) 1971
– İki Yosmaya Bir Kurşun (Sinema Filmi) 1971
– Öldüren Yumruk (Napolyon) (Sinema Filmi) 1971
– Çirkin Ve Cesur (Güneşin Oğlu) (Sinema Filmi) 1971
– Zapata (Sinema Filmi) 1971
– Vurguncular (Pazarcı Mazhar) (Sinema Filmi) 1971
– Umutsuzlar (Hayati) (Sinema Filmi) 1971
– Sevimli Hırsız (Sinema Filmi) 1971
– Rüzgar Murat (Gazinocu Rıfat) (Sinema Filmi) 1971
– Mezarını Kaz Beni Bekle (Rüstem) (Sinema Filmi) 1971
– Kerem İle Aslı (Kara Vezir) (Sinema Filmi) 1971
– Keloğlan Aramızda (Çamur Şevket) (Sinema Filmi) 1971
– Kara Memed (Şevket Ağa) (Sinema Filmi) 1971
– Kara Gün (Konuk Oyuncu) (Sinema Filmi) 1971
– Kara Cellat (Sürmeneli Remzi) (Sinema Filmi) 1971
– Donkişot Sahte Şövalye (Don Kişot) (Sinema Filmi) 1971
– Beş İdamlık Adam (Sinema Filmi) 1971
– Ağıt (Mehmet Emin) (Sinema Filmi) 1971
– Avare Kalbim (Kamil Bey) (Sinema Filmi) 1971
– Acı (Haceli Ağa) (Sinema Filmi) 1971
– İmzam Kanla Yazılır (Doktor) (Sinema Filmi) 1970
– Öleceksek Ölelim (Akmeşeli Bekir) (Sinema Filmi) 1970
– Çarşambayı Sel Aldı (Cabbar Ağa) (Sinema Filmi) 1970
– Yiğitlerin Dönüşü (Sinema Filmi) 1970
– Meçhul Kadın (Şantajcı) (Sinema Filmi) 1970
– Kıskanırım Seni (Osman) (Sinema Filmi) 1970
– Kralların Kaderi Değişmez (Sinema Filmi) 1970
– Kara Peçe (Zeynel Ağa ) (Sinema Filmi) 1970
– Ham Meyva (Rıza) (Sinema Filmi) 1970
– Günahsız Katiller (Ekrem) (Sinema Filmi) 1970
– Dört Kabadayı (Sinema Filmi) 1970
– Dönme Bana Sevgilim (Dayı) (Sinema Filmi) 1970
– Dağların Kartalı (Parlak Ökkeş) (Sinema Filmi) 1970
– Aşk Ve Tabanca (Sinema Filmi) 1970
– Asi Ve Cesur (Sinema Filmi) 1970
– Anadolu Kini (Gaffar) (Sinema Filmi) 1970
– Adım Kan Soyadım Silah (Sinema Filmi) 1970
– İki Günahsız Kız (İki Hikayeli)(Sinema Filmi) 1969
– Ölüm Şart Oldu (Sinema Filmi) 1969
– Çılgınlar Cehennemi (Sinema Filmi) 1969
– Yılın Kadını Değil (Sinema Filmi) 1969
– Yiğit Anadolu’dan Çıkar (Sinema Filmi) 1969
– Vatansızlar (Sinema Filmi) 1969
– Sürgünler (Sinema Filmi) 1969
– Osman Efe (Sinema Filmi) 1969
– Kendi Düşen Ağlamaz (Osman) (Sinema Filmi) 1969
– Kanlı Şafak (Sinema Filmi) 1969
– Kanlı Aşk (Tahir) (Sinema Filmi) 1969
– Gül Ayşe (Osman) (Sinema Filmi) 1969
– Cesur Kabadayı (Sinema Filmi) 1969
– Bir Çirkin Adam (Abbas) (Sinema Filmi) 1969
– Aç Kurtlar (Kara Aziz) (Sinema Filmi) 1969
– Sinanoğlu’nun Dönüşü (Sinema Filmi) 1968
– Seyyit Han (Haydar) (Sinema Filmi) 1968
– Paydos (İbrahim) (Sinema Filmi) 1968
– Köroğlu (Bolu Beyi) (Sinema Filmi) 1968
– Kuyu (Osman) (Sinema Filmi) 1968
– Can Pazarı (Müsellim) (Sinema Filmi) 1968
– Beşikteki Miras (Faruk Erbaş ) (Sinema Filmi) 1968
– Beş Asi Adam (Sinema Filmi) 1968
– Beyoğlu Canavarı (Sinema Filmi) 1968
– Affedilmeyen Suç (Sinema Filmi) 1968
– Şeytanın Oğlu (Tarık) (Sinema Filmi) 1967
– Çelik Bilek (Sinema Filmi) 1967
– Türk Komandoları (İstanbul 44… (Sinema Filmi) 1967
– Söyleyin Genç Kızlara (Konuk Oyuncu) (Sinema Filmi) 1967
– Son Kurban (Sinema Filmi) 1967
– Silahları Ellerinde Öldüler (Mahmut) (Sinema Filmi) 1967
– Ortaşark Yanıyor (Sinema Filmi) 1967
– Kurbanlık Katil (Niyazi) (Sinema Filmi) 1967
– Killing Canilere Karşı (Sinema Filmi) 1967
– Kanunsuz Toprak (Ali) (Sinema Filmi) 1967
– Ağır Suç (Gazete Alan Adam) (Sinema Filmi) 1967
– İntikam Fırtınası (Sinema Filmi) 1966
– Yemin Ettim Bir Kere (Sinema Filmi) 1966
– Silahlar Patlayınca (Murat Dovalı) (Sinema Filmi) 1966
– Mezarını Hazırla (Sinema Filmi) 1966
– Gavur Dağın Eşkiyası (Sinema Filmi) 1966
– Fedailer (Sinema Filmi) 1966
– Dişi Kartal (Sinema Filmi) 1966
– Bu Şehrin Belalısı (Balyoz Seyfullah) (Sinema Filmi) 1966
– Bir Millet Uyanıyor (Bigalı Ömer Efe) (Sinema Filmi) 1966
– Beyoğlu’nda Vuruşanlar (Sinema Filmi) 1966
– Aşk Mücadelesi (Musa) (Sinema Filmi) 1966
– Anadolu Kanunu (Sinema Filmi) 1966
– Şeytanın Kurbanı (Sinema Filmi) 1965
– Üçünüzü De Mıhlarım (Hasan) (Sinema Filmi) 1965
– Ölüm Çemberi (Sinema Filmi) 1965
– Yarına Boş Ver (Sinema Filmi) 1965
– Yaralı Kartal (Kara Mahmut) (Sinema Filmi) 1965
– Yalancı (Sinema Filmi) 1965
– Silaha Yeminliydim (Kadir Keskin) (Sinema Filmi) 1965
– Murat’ın Türküsü (Harun) (Sinema Filmi) 1965
– Hülya (Tahir) (Sinema Filmi) 1965
– Haracıma Dokunma (Mengene Arif) (Sinema Filmi) 1965
– Davudo (Kürt Kerim) (Sinema Filmi) 1965
– Büyük Şehrin Kanunu (Remzi) (Sinema Filmi) 1965
– Bize Türk Derler (Sinema Filmi) 1965
– Bitmeyen Kavga (Sinema Filmi) 1965
– Akrep Kuyruğu (Sinema Filmi) 1965
– İstanbul’un Kızları (Çakal Nuri) (Sinema Filmi) 1964
– Ölümün Ücreti (Sinema Filmi) 1964
– Keşanlı Ali Destanı (Cafer) (Sinema Filmi) 1964
– Kanun Karşısında (Vehbi) (Sinema Filmi) 1964
– Fatoş’un Fendi Tayfur’u Yendi (Sinema Filmi) 1964
– Duvarların Ötesi (Sadık / Halıcı) (Sinema Filmi) 1964
– Cehennem Arkadaşları (Ahmet) (Sinema Filmi) 1964
– Ayrılan Yollar (Sinema Filmi) 1964
– Atçalı Kel Mehmet (Çopur) (Sinema Filmi) 1964
– Abidik Gubidik (Fahri) (Sinema Filmi) 1964
– Harmandalı Efe’nin İntikamı (Sinema Filmi) 1963
– Kanun Kanundur (Sinema Filmi) 1962
– Can Evimden Vurdular (Sinema Filmi) 1962
– Beş Kardeştiler (Nuri) (Sinema Filmi) 1962
– Aşk Bekliyor (Sinema Filmi) 1962
– Aramıza Kan Girdi (Hayri) (Sinema Filmi) 1962
– Ölüm Kayalıkları (Sinema Filmi) 1961
– Baharın Gülleri Açtı (Sinema Filmi) 1961
– Telli Kurşun (Sinema Filmi) 1960
– Sonsuz Acı (Sinema Filmi) 1960
– Gecelerin Ötesi (Tahsin) (Sinema Filmi) 1960
– Zavallı Kız (Sinema Filmi) 1959
– Kara Sevdalı Yarim (Sinema Filmi) 1959
– Tilki Leman (Sinema Filmi) 1958
– Dokuz Dağın Efesi (Çoban) (Sinema Filmi) 1958
– Doksan Dokuz Mustafa (Fuat) (Sinema Filmi) 1958
– Beraber Ölelim (Sinema Filmi) 1958
– Altın Kafes (Fedai) (Sinema Filmi) 1958
– Hata / Bırakın Ağlayım (Hayati Şahin) (Sinema Filmi) 1957
– Yayla Güzeli Gül Ayşe (Sinema Filmi) 1956
– Tuzak Oteli (Katil) (Sinema Filmi) 1956
– Köyün Çocuğu (Sinema Filmi) 1953

Mithat Özsan, Hürrem Sultan, Kemalettin Sami Paşa, Yusuf Kemal Tengirşenk, Nasuhi Ertegün, Hayati Hamzaoğlu

Bugün 15 Nisan. Hürrem Sultan, Kemalettin Sami Paşa, Yusuf Kemal Tengirşenk, Nasuhi Ertegün ve Hayati Hamzaoğlu'nun ölüm yıldönümleri....

bottom of page