top of page
< Back

Osman Şahin yazdı: Büyük saygı duyduğum dört insan

50 yıllık bir yazar olarak ve yüzlerce kitap okumuş bir yurtsever olarak, Ortadoğu’dan gelmiş geçmiş dört insana çok büyük saygı duyuyorum.
Sultan Alparslan;
Haçlılarla 200 yıllık savaşı kazanarak durduran Selahattin Eyyubi ;
Konstantipolisi fethederek İstanbul yapan, 7 dil bilen, Fatih Sultan Mehmet ;
emperyalizmi İzmir’de denize döken Gazi Mustafa Kemal Atatürk .

Sultan Alparslan, Malazgirt savaşından hemen önce atının kuyruğunu bağlıyor; kuşandığı kılıcı ve kalkanıyla atlı süvarilerin en önünde saldırıyor.
Böyle yürekli bir komutanı, devlet adamını gören asker neler yapmaz?!
Düşmanı perişan ediyor ve Bizans komutan Romen Diyojen ve adamlarını tutsak ediyor.
Sultan Alparslan; tutsağı Diyojene: “senin yerine ben tutsak olsaydım, bana ne yapardın?” diye soruyor.
Diyojen: “seni, atlı bir arabanın kafesleri içine kapatır, Hint’te, Çin’de dolaştırır, tüm dünyaya maskara ederdim” diye yanıtlıyor.
“peki, benim sana ne yapacağımı biliyor musun?” diye soran Sultan Alparslan’a, esir komutan: “benim sana yapacağımı!” diyor.
Sultan Alparslan büyüklenmiyor. Türklerde ocağına düşeni korumak diye bir onurlu gelenek vardır. “Hayır, sen ve adamların serbestsiniz! Sizi 150 kişilik atlı bir grup Kütahya’ya kadar götürerek bizanslara teslim edecek, serbestsiniz!” der.
Kütahya’daki bizans yetkililer komutan ve askerlerin gözlerini kızgın demirle dağlayarak zindana atarlar.
(Aynı yüksek ruhluluğu Yıldırım Beyazıt Niğbolu savaşında göstererek esir ettiği haçlı komutanı serbest bırakır. Sonra Kafkaslarda bir kaleyi ele geçirirken şehit düşüyor)
Sultan Alparslan öldüğünde, oğlu Melikşah henüz 5 yaşındadır. Yerine, eşi Aka Hatun geçer. Aka Hatun İran’dan Anadolu’ya Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nu, yıllarca, barış içinde yönetir. Melikşah büyüyünce, yerini oğluna bırakır.
Günümüzde, Arap kadınını daha “değerli” görenler var.

26 Ağustos, 1922, Büyük Taaruz başlar ve başkomutanlık meydan muhaberesinde 5 tümen (50 bin kişilik) Yunan ordusu yokedilir, 9 Eylül de Avrupa emperyalizminin yüzüne tokat gibi indirir Mehmetçik.
Mustafa Kemal Atatürk ve Türk ordusu aslında Yunan ordusu ile değil; İngiltere, Fransa, İtalya gibi batılılara karşı savaşmıştır.
Bunun en büyük örneği Mudanya mütarekesidir. Tarih kitaplarını açıp okuyun! Mudanya’da Türk Silahlı Kuvvetleri’ni temsilen İsmet Paşa’nın yanıbaşında İngiliz General Harrington, Fransız General Charpy ve İtalyan General Monbelli vardır. Fransız diplomat Franklin Bouillon’da gözlemci olarak katılır. Yunan General Mazarakis ile General Sarıyanis ise Mudanya açıklarında bir İngiliz gemisinin içinde beklerler.
Biz, 4 yıl kiminle savaştık ve Mudanya Mütarekesi’nde karşımızda kim vardı?!
Bu böyle biline!
Osman Şahin
26 Ağustos 2019

Osman Şahin yazdı: Büyük saygı duyduğum dört insan

50 yıllık bir yazar olarak ve yüzlerce kitap okumuş bir yurtsever olarak, Ortadoğu’dan gelmiş geçmiş dört insana çok büyük saygı duyuyorum.

bottom of page