top of page
< Back

Uluslararası taşımada sürücü yaş şartının süresi uzatıldı

Ülkemizin karayoluyla yapılan ticari taşımacılık faaliyetlerinde oluşabilecek mağduriyetin önünde geçilebilmesini teminen; 31.12.2023 tarihine kadar uygulanmak üzere yürürlüğe konulan  “Geçici/Süreli Düzenlemenin” 31.12.2024 tarihine kadar uzatıldığı bildirilmiştir. HOPA-Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Uluslararası Nakliyeciler Derneği’ne (UND) gönderilen 25.12.2023 tarihli yazıda; dünyada ve ülkemizde pandemi sonrası yaşanan normalleşme süreci ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ticaret koridorlarının değişmesine bağlı olarak ülkemize/ülkemizden artan karayoluyla ticari taşımaları, bununla birlikte herhangi bir makul gerekçe olmadan sürücülerin vize temininde sıkıntı yaşaması nedeniyle vizeli sürücü ihtiyacının oluşması, 06.02.2023 tarihinde meydana gelen merkez üssü Kahramanmaraş ili olan ve 11 ilimizi etkileyen deprem nedeniyle sürücü eğitimlerinin olumsuz etkilenmesi sonucu sektörün ihtiyacı olan yeni sürücü arzının yetersiz kalması vb. nedenlerle ticari amaçlı yük ve yolcu taşımacılığında sürücü ihtiyacının devam ettiğinin tespit edildiği belirtilmiştir. Yazıda devamla, ülkemizin karayoluyla yapılan ticari taşımacılık faaliyetlerinde oluşabilecek mağduriyetin önünde geçilebilmesini teminen; 31.12.2023 tarihine kadar uygulanmak üzere yürürlüğe konulan  “Geçici/Süreli Düzenlemenin” 31.12.2024 tarihine kadar uzatıldığı bildirilmiştir. Bu kapsamda; 1- SRC türü (SRC-5 hariç) Mesleki Yeterlilik Belgesi süresi biten/bitecek olan ve bu düzenleme kapsamında ilk kez başvuru yapacak sürücüler; ·         Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik kapsamında şoförlük mesleğini icra edebileceğine dair Sağlık Bakanlığına ve üniversitelere bağlı sağlık tesisleri, aile sağlığı merkezleri ve Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılan (muayenehane hariç) özel sağlık kuruluşlarınca düzenlenen  geçerli Sürücü Türü Sağlık Raporu, ·         Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen Psikoteknik Değerlendirme Merkezlerince düzenlenen  geçerli Psikoteknik Değerlendirme Raporu, ile birlikte Ulaştırma Bölge Müdürlüklerine başvuru yapabileceklerdir. Yapılacak değerlendirme neticesinde, başvurusu uygun bulunan sürücülerin, mesleki yeterlilik belgesi süresi 31.12.2024 tarihini geçmemek kaydıyla 68 (altmış sekiz) yaş sonuna kadar uzatılacaktır. 2- Diğer taraftan Bakanlığa daha önce başvuru yapmış ve düzenleme doğrultusunda; 31.12.2023 tarihine kadar mesleki yeterlilik belgesi süresi uzatılan sürücülerin, ikinci bir başvuruya gerek kalmaksızın belgelerinin süresi 31.12.2024 tarihine kadar uzatılacaktır. Ancak, anılan tarihten önce 69 yaşından gün alanların mesleki yeterlilik belgelerinin süresi ise 69 yaşından gün almış oldukları tarihe kadar geçerli hale getirilecektir.  Mesleki yeterlilik belgesi süresi tekrar uzatılan sürücülerin Dijital Takograf Kartlarını yenilemeleri gerekmektedir. 3- Kullanım süresi uzatılan mesleki yeterlilik belgesinin son kullanım tarihinden önce ibraz edilen raporların (Sürücü Sağlık Raporu ve Psikoteknik Değerlendirme Raporu) herhangi birinin geçerlilik süresinin bitmesi halinde, bu raporun yenilenip yine Bölge Müdürlüklerimiz üzerinden Bakanlığa ibraz edilip uygun bulununcaya kadar mesleki yeterlilik belgesi bloke (geçersiz sayılacak) edilecektir. Bu süre zarfında, mesleki yeterlilik belgesi ve dijital takograf kartı kullanılmayacak olup, kullananların tespiti halinde yasal işlem yapılacaktır. Konuyla ilgili UND tarafından yapılan açıklamada “Sektörün öncelikli konuları arasında yer alan, sürücü yaş şartının artırılması talepleri ile ilgili yapılan düzenleme için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza sektörümüz adına teşekkür ederiz” denildi.. Kaynak: Hayati Akbaş/Artvin

Uluslararası taşımada sürücü yaş şartının süresi uzatıldı

Ülkemizin karayoluyla yapılan ticari taşımacılık faaliyetlerinde oluşabilecek mağduriyetin önünde geçilebilmesini teminen; 31.12.2023...

bottom of page